Konfigürasyon Yönetimi 2 (CMII) Nedir ?

CMII, Konfigürasyon Yönetimi 2 anlamına gelmektedir. Geleneksel CM sınırlamalarına çözüm üretmek için ortaya konmuş bir modeldir.

Klasik CM kapsamı tasarım tanımlarıyla sınırlıdır. Ayrıca, değişiklik yönetimi de sınırlayıcı ve katıdır. CMII, CM ile ilgili tüm aktiviteleri bir çatı altında toplayan bir yapı oluşturur ve CM tanımını güvenlik, gizlilik, kalite, planlama, maliyet, getiri gibi tüm bilgileri kapsayacak şekilde genişletmiştir. Bu yapıda tüm herşey;

 1. Değişimlere uyumlu,
 2. Dokümante edilmiş gereksinimler açık, öz ve geçerli (clear, concise and valid),
 3. Tüm konfigürasyonlar gereksinimler ile uyuşmalıdır.

CMII’nin oluşturduğu yapı altındaki CM aktiviteleri ise;

 1. Konfigürasyon Yönetimi: Konfigürasyonların gereksinimlere uymasını sağlar.
 2. Gereksinim Yönetimi: Dokümante edilmiş gereksinimlerın açık, öz ve geçerli olmasını sağlar.
 3. Değişiklik Yönetimi: Yayınlanmış doküman ve verilerin kapalı devre süreçle yönetilmesini sağlar
 4. Yayınlama Yönetimi: Kullanılmadan önce dokümanların yetkilendirilmiş ve yayınlanmış olmasını sağlar
 5. Veri Yönetimi: Veritabanının doğru ve güvenli olmasını sağlar.
 6. Kayıt Yönetimi: Tüm eserlerin izlenebilirliğini korur ve sonuçların uygun olduğunu kanıtlar.
 7. Doküman ve Kütüphane Yönetimi: Bilgi varlıklarını korur ve yetkisiz değişiklikleri önler.
 8. PLM Yazılımların Aktif Kullanımı: Süreçlerin kabiliyet ve verimlerinin arttırılmasını sağlar.
t>

CMII hakkında faydalı linkler;

Institute for Process Excellence

Understanding the CMII Change Process