PLM NEDİR ?

plm nedir

PLM (Ürün Ömrü Yönetimi), bir ürünün fikir aşamasından tasarım, üretim, hizmete sunulması ve hizmetten kaldırılması adımlarının tümünü kapsayan yaşam sürecinin yönetimidir. İnsanları, bilgi, süreç ve iş sistemlerini entegre eder, işletmelere ürün bilgileri ile ilgili hafıza yaratılmasında belkemiği oluşturur.

Both comments and trackbacks are currently closed.