PLM ve ERP 

PLM (Product Life Cycle Management) yani ürün yaşam döngüsü yönetimi ile ERP (Enterprise Resource Planning) kurumsal kaynak planlaması her ne kadar bir arada anılsa da aralarında farklar bulunmaktadır. PLM’siz ERP, ERP’siz PLM düşünülemez. Birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahip olan PLM ve ERP yazılımları ikilisi, beraber entegre bir halde çalıştıkları zaman enformasyonun önemli olduğu kurumlarda şirketlerin sinir sistemini sağlıklı kılmaktadır. Bu sayede firmaların performansları ve verimlilikleri de bir üst düzeye kolaylıkla çıkmaktadır.

Peki nedir bu iki yazılımın arasındaki farklar?

 1. ERP maddi varlıklarla alakalıyken, PLM entelektüel sermaye ile alakalıdır.
 2. ERP’nin odak noktası kontrol ve planlamadır, PLM inovasyonla ilgilenir.
 3. ERP raporlama yapar, PLM’de ağırlıklı olan yaratıcılık ve tasarımdır.
 4. ERP’de mühim olan müşterinin siparişinin hazırlanmasındaki süreçtir, PLM ürünün yaratılması konusunda destek verir.
 5. ERP’nin çalışma biçimi kontrollüyken, PLM esnektir.
 6. ERP talep ve sipariş mantığıyla çalışır, PLM müşterinin ihtiyaçlarını analiz eder.
 7. ERP’de verilerin birbirleri ile olan ilişkisi daha statiktir. PLM’de ise ağ verileri arasındaki uyum dinamik olarak nitelendirilebilir.
 8. ERP’de ürün ağacı çok az kırılımlı olabilir, PLM de ürün ağacı en ince detaya kadar yapılır. Örneğin satın aldığınız bir kompleyi ERP’de tek numara olarak görebilirsiniz. Fakat PLM’de bu komple ürün ağacında en ince detayına kadar detaylandırılmış, tüm alt parçalar numaralandırılmış olabilir.
 9. ERP’de büyük yer kaplayan veriler metin tabanlıyken, PLM’de daha çok animasyon, 3D modelleri ve simülasyon verileri bulunmaktadır.
 10. PLM yazılımı, esnek bir veri yapısına sahiptir. PLM’de görsel b
  ilgi ve gösterge tablolarının gereksinimlerinin yanı sıra, ürünlerin dijital ortamda üretilmesi ve üzerinde değişiklik yapılabilmesi şansı vardır. ERP yazılımında ise tekrar eden işlemlerin, yürütme odaklı, kontrollü ve iyi tanımlanmış iş süreçleriyle bağı sağlanmaktadır.

PLM ürün geliştirme, ERP de süreci yönetme işlemlerini hallettiği için bu araçları sıralı biçimde kullanmak mantıklı olacaktır. Ürün verilerini düzenlemek ve yönetmek için, ürün verileri başlangıçta bir PLM sisteminde saklanmalıdır. Ürün tasarımı, kaynaklarla alakalı bir sürece girdiğinde ise mevcut PLM sistemiyle entegre bir ERP sistemi tüm firmalar için faydalı olacaktır. ERP’yi PLM ile entegre ederek, en güncel ürün verilerini her an kullanılabilir ve doğru mali planlamayı sağlamak için gerekli tüm çalışmalar yapılabilmektedir.

Neden bir arada çalışmaları önemlidir?

 1. Benzersiz bir bilgi ve veri akışını sağlar: PLM-ERP entegrasyonunun en büyük faydası sürecin daha akıllıca işleyerek, benzersiz ve güvenilir veri akışının sağlanmasıdır.
 2. İş yükünü azaltır: PLM ve ERP’yi entegre ederek kullanmak iş yükünü de azaltmaktadır. Bu sayede şirketlerin verimliliği de artar.
 3. Aşırı stok problemine engel olur: Aşırı stok ve depolama alanı yetersizliği bu yazılımlar sayesinde tarihe karışmaktadır.
 4. Ürünler piyasaya daha hızlı gelir: Ürünlerin üretilmesi ve kaynakların kontrol edilmesi süreci hızlanacağı için, ürünler pazara daha hızlı bir biçimde getirilmektedir. Bu da müşteri memnuniyetini arttırır.