PLM Seçmeden Önce

Dünyada en çok tercih edilen PLM yazılımları sayısı bir elin parmaklarını geçmemesine rağmen, hangi PLM yazılımının seçileceğine karar vermek pek kolay değildir.

Bu süreçte ilk olarak firmaya nasıl bir PLM çözümü gerekli olduğu, hangi modüllerin kullanılması gerektiği belirlenir. Örneğin, firma kalite çözümlerini başka platformlardan yürütmek, proje yönetimi modülünü ise PLM ile entegre yürütmek istiyor olabilir.

PLM’den firmanın beklentileri belirlendikten ve tüm gereksinimler dokümante edildikten sonra PLM çözümleri sunan firmalar ile görüşmeler yapılabilir. Tüm çözüm sunan firmalarının kabiliyetlerini dinlemek detaylı bir analiz ve karşılaştırma için çok önemlidir. PLM yazılımları sunan firmalardan kendi şirketleri için hazırlanmış bir senaryonun işletilmesi için bir demo çalışması istemek de yardımcı olabilir.

PLM Yazılımları sayfasında PLM çözümlerinin hangisi olduğu belirtilmektedir.

PLM seçmeden önce aşağıdaki maddelere dikkat edilmelidir;

   1. Sektör: Genelde PLM yazılımları tüm sektörlere hizmet verebilecek şekilde tasarlanmıştır. PLM yazılımı seçilirken firmanın içindeki olduğu sektörde referans firmaların sayına dikkat edilmelidir. Aynı sektörde çalışan ve PLM’ i firmasında etkin bir şekilde kullanan firmalardan da yorum alınabilir. Firma savunma sanayi sektöründe çalışıyor ise PLM seçimi daha da kritiktir. PLM yazılımının proje başında belirlenen Konfigürasyon Yönetimi Standardı‘nın tüm şartlarını yerine getirdiği incelenmelidir.
   2. CMII Uygunluğu: Tüm dünyada Konfigürasyon Yönetimi’nden beklenenler ve de gereksinimler değiştiğinden CMII’ya geçiş başlamıştır. CMII hakkında detaylı sayfa için CMII sayfası ziyaret edilebilir. Seçilecek PLM yazılımınının CMII onayını almış, CMII şartlarını sağlayacak bir yazılım olmasına dikkat edilmelidir.
   3. Kullanılan CAD/CAM Programları: Seçilecek CAD/CAM yazılımları ile PLM yazılımının entegre çalışması verilerin tek merkezde ve güncel olarak tutulması açısından çok önemlidir. Bu konu hakkında detaylı bilgi PLM NEDİR ? sayfasında bulunabilir. PLM-CAD/CAM entegrasyonunda farklı firmaların ürünleri kullanıldığında sorunlar çıkabilir. Entegrasyon için ekstra yazılımlar maliyeti arttıracağı göz ardı edilmemelidir. Ayrıca, sorunsuz entegrasyon için PLM ve CAD/CAM taraflarında optimizasyon çok iyi yapılmalıdır. Optimizasyonda yaşanacak sorunlar PLM sürecini ciddi oranda aksatabilir. Farklı CAD/CAM ve PLM firmaları olsa bile sorunsuz bir entegrasyonun iyi çözüm ortakları ile  yapılabileceği de unutulmamalıdır.
   4. ERP ile Entegrasyon: Seçilecek PLM yazılımının firmanın ERP yazılımı ile entegre çalışabilmesi gerekmektedir. Sorunsuz otomatik PLM-ERP entegrasyonu gerçekleştirilmiş referans bir firma mümkünse incelenmelidir.
   5. Sunucu Altyapısı: PLM sistemi kurulmadan önce nasıl bir sunucu altyapısı kurulması gerektiği tartışılmalıdır. İyi bir sunucu altyapısı için ciddi bir yatırım yapmak gerekecektir. Yedekleme sistemleri gibi sistemlerde düşünüldüğünde bu maliyet artacaktır. Fakat küçük ve orta ölçekli firmalar için sunucuların Cloud’da tutulduğu daha düşük maliyetli çözümler de mevcuttur.
   6. Firma Desteği: PLM seçerken en çok uzerinde düşünülmesi gereken konu firma
    desteğidir. Ne kadar sorunsuz ve çok çözüm üreten bir PLM yazılımınız olsa da gerektiği zaman destek veremeyen ve istenilen sistem içindeki uyarlama taleplerine cevap veremeyen destek firması ile başarı yakalanamayacağı bir gerçektir.