PLM NEDİR ?

PLM Nedir ?

PLM (Product Lifecycle Management)- Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi, bir ürünün hammadde olarak elde edilmesinden, servis edilebilir hale gelene kadarki tüm süreçlerin yönetimini ve kontrolünü sağlayan bir çözümdür. PLM’de temel amaç, ürünün tasarım ve piyasaya sunulma süresinin azaltılması, satış sonrası maliyetlerin minimuma indirilmesidir.

Verilerin yönetilmesi kavramı 1980’lerde CAD programlarının aktif şekilde kullanılmaya başlanmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu dataların yönetimi PDM olarak adlandırılmıştır. Yazının devamında PDM kavramı detaylı anlatılmaktadır. Çok miktarda veri bilgisinin çıkmasının ardından bu bilgilerin nasıl yönetileceği sorusuna cevap olarak PLM ortaya çıkmıştır.  PLM, ürün verilerinin yönetim, tasarım ve geliştirme süreçlerinin yanında, imalat ve hizmete kadar tüm ürün yaşam döngüsünü kapsayacak şekilde kapsamını genişletmiştir.

PLM ile şirketin sahip olduğu tüm veriler tek merkezde toplanır ve en güncel verilere bu sistem üzerinden ulaşılır. Birden fazla konumda ofisi bulunan bir firma PLM sayesinde en güncel ve en doğru veriye erişebilmektedir. Örneğin, Apple firmasına ait ürünler California’da tasarlanıp Çin’de üretilebilmektedir.

Doküman, MCAD ve ECAD verilerinin yönetimi PLM ile çok daha kolaydır. Doküman ve CAD yönetiminin bu sistemlerdeki avantajları şu şekilde sıralanabilir;

  • Tüm verilerin tek bir merkezden yönetilmesi
  • Eş zamanlı tasarım imkanı
  • Standart şablonlarla ve süreçlerle verilerin oluşturulması
  • Standartlaştırılmış onay süreçlerinden geçirilerek yayınlanması
  • Doküman ve tasarım verilerinin birbirleriyle ilişkilendirilmesi
  • Sistemde aratıldığında her zaman en güncel versiyonun görünmesi
  • Arama yapıldığında istenen bilgiye kolayca ulaşılması
  • CAD veya MS Office programlarına ihtiyaç olmadan verilerin görüntülenebilmesi

Yapılan tüm değişiklikler versiyonlar şeklinde sistemde kayıt altına alınır. Böylece parçanın veya tasarımın yaşam döngüsü boyunca hangi aşamalardan geçtiği de sisteme işlenmektedir. Versiyon, revizyon ve iterasyondan oluşmaktadır. PLM sisteminde versiyon sistemi harf.sayı şeklinde olabileceği gibi sayı.sayı şeklinde de olabilir. Parçanın her sisteme değişiklik yapılıp gönderilmesiyle iterasyon bir artar(A.4 gibi…). Parçaların onaylanıp tekrardan değişiklik görmesiyle de revizyon bir sonraki harf olur (B.1 gibi…).

plm versiyon

Konfigürasyon Yönetimi prensiplerine göre, tüm parçalar bir numara ile yaşar ve ölür. Parçada değişiklik olduğunda parçanın versiyonu değişir (A.4 iken B.7 olması gibi…). Bunun yanında parçaların durumları(state) ile de parçanın durumu izlenebilir. Parçaya durum bilgisini işlemekle numara değişme ihtiyacı da ortadan kalkacaktır. Örneğin, parça tasarım aşamasındayken durumu “TASARIM”, onaylanıp yayınlandıktan sonra durumu “SERİ” olabilir. Böylece parçanın yaşam döngüsü takip edilebilir.

Sürekli parçaların numarasının değiştirildiği bir sistemin zorluklarını tahmin edebilmek zor değildir.PLM ve PDM 

PDM, Product Data Management yani Ürün Veri Yönetimi anlamına gelmektedir. PDM bir mühendislik ürününün ve bu ürüne bağlı olan verilerinin revizyonlarının yönetilmesidir. Doğru ve güncel veriye en kısa sürede ulaşmak günümüz tasarım ve ürün geliştirme yapan firmalar için zorunluluk haline gelmiştir. PDM ile bu tarz sorunların önüne geçilir. Ayrıca verilerin güvenliği de uygulanan yetk

ilendirmeler ile sağlanmış olur.

PDM, PLM’in bir alt dalı olarak düşünülebilir. Dataların versiyon yönetiminin yanında, süreç yönetimi(değişiklik yönetimi, onay/yayınlama süreçleri gibi…) ve ERP entegrasyonu bir firma için gereklilik ise PDM yerine PLM kullanılmalıdır.

Bir firmada PLM kullanılmaya yeni başlanıyor ise ilk olarak PDM aktif olmalıdır. Çünkü her şey verilerin versiyon yönetimi ile başlar. Ardından süreç yönetimi dahil edilerek PLM e geçiş sağlanmalıdır.